GDPR - General Data Protection Regulation - zpracování osobních údajů

Galanterie Svět ručních prací zastoupená Růženou Robkovou IČ 63741407, (zapsaná do živnostenského rejstříku 15.02.2013 na Městském úřadě v Podbořanech),zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), osobní údaje nutné pro vyřizování objednávek v rozsahu, dle zveřejněných Obchodních podmínek odst. 10.